Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

thumbnail

thành phần dinh dưỡng ngữ hột điều – ngụ lượng lối và khoáng vật

hột điều là thiệt phẩm cô đặc lắm dinh dưỡng, cung gấp lượng năng cây đáng thuật. nhân dịp hột điều lắm bởi vì hôn, mập và nhiều nhang bởi dễ chịu, lắm dạng sử dụng hốc sống hay qua chế biến. Điều cũng là đơn nguồn chất bụ vô ảnh quan yếu trong chế dạo hốc uống, được sử dụng rộng rãi theo có cách khác nhau.

nhân dịp điều là chỗ chứa chấp dinh dưỡng chính, thành phần dinh dưỡng tổng trạng thái gồm protein 18,4%, chồng bụ 46,3%, carbohydrate 28,7% và 6,6% các dưỡng chồng khác. song song hạt điều đang chứa chấp hay cây khá giàu với 100 gam hột điều có dạng cung vội 605Kcal, tương đương 30% năng cây cần nạp mỗi ngày.

Lipid là chồng chính vách phần dinh dưỡng mức hạt điều đồng 46,3% vị lipid đóng vai trò như đơn chồng dự tích trữ hay cây cho hột mức cây (Lim, 2012). nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng rằng lipid là thành phần chính của cả thảy cạc loại hạt đớp đặt, nhưng mà hạt điều lắm trú ngụ lượng tổng lipit ở cụm từ thấp. Theo đấy, danh thiếp loại hột khác như trái phỉ, trái hầu hạ đào, trái hạch Brazil, hạt tinh thông và hạt đắt hát đều chứa chấp ít nhất 60% ơ và chỉ lắm đậu phộng (42%) lắm vắng chồng béo hơn hạt điều(Venkatachalam & Sathe, 2006). 

Hàm lượng cacbohydrat trong hạt điều là 28,7% (Bảng 1). hột điều hỉ được báo cáo là chứa có carbohydrate hơn danh thiếp loại hột khác. Hàm lượng carbohydrate nhàng nhàng mực hạt lượng rang là 19,6%, với khuôn khổ từ 7,8% (trong hột mắc hát) lên tới 29,9% trong hạt điều (Brufau, Boatella, & Rafecas, 2006).

Tổng mệnh protein lắm trong hạt điều là 18,4% (Bảng 1). hột điều đồng đồng hạnh Nhân (22%) và hạt dẻ cười (21%) tốt ít là nhiều ngụ cây cao nhất đi protein trong suốt các loại hột cây. tuy rằng nhiên, điều này không trung tính toán đến giá như trị sinh vật học thứ quờ các loại hột thấp vị hạn chế danh thiếp axit amin cần yếu, đặc biệt là lysine (Brufau và cuống sự, 2009).

Nguồn: Thành phần dinh dưỡng của hạt điều – Hàm lượng đường và khoáng chất

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hạt điều tươi tỉnh nánh nấm mốc, hư hỏng hại

Bộ soạn thảo văn bản có toan thể, editor1, dìm ALT + 0 xuể phanh viện trợ tã chuốc hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao so bì là h...