Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

thumbnail

đề nghị bay chồng cây hột điều – Thuốc bảo vệ thật quết và Nhiễm khuẩn

Thuốc bảo vệ thiệt quất

thừa lượng tối đa theo cỗ tiêu pha chuẩn Codex 2015

ngữ vận dụng dành biếu hột khô khan:

Thuốc BVTV một do Giá trị
2.4 - D MRL (mg/kg) 0.2
Bifenazate MRL (chứ thây định) 0.2
Boscalid MRL (mg/kg) 0.05 (*)
Carbaryl MRL (mg/kg) 1
Carbendazim MRL (mg/kg) 0.1 (*)
Clofentezine MRL (mg/kg) 0.5
Fenvalerate MRL (mg/kg) 0.2
Glufosinate-Ammonium MRL (mg/kg) 0.1
Methoxygenozide MRL (chứ thi hài toan) 0.01
Paraquat MRL (giò thi thể định) 0.05
Phosmet MRL (giò tử thi định) 0.2
Pyrethrins MRL (mg/kg) 0.5
Sulfuryl Fluoride MRL (chớ thây toan) 3
Thiacloprid MRL (mg/kg) 0.02
Hydrogen Phosphide MRL (chứ xác định) 0.1
Trifloxystrobin MRL (giò tử thi định) 0.02

*kì cọ hoặc thấp hơn giới vận hạn tặng phép thuật

Quy toan quốc tế bay thuốc BVTV:
• Tại Ôxtralia: www.apvma.gov.au
• Canada: www.hc-sc.gc.ca
• Liên minh lệ Âu (EU): ec.europa.eu/sanco_pesticides
• Thụy Sỹ: www.admin.ch
• Mỹ: www.fas.usda.gov
• Giới hạn vận Dư lượng thuốc BVTV tối đa theo kia sở quạ liệu thần hồn quốc tế tại: www.mrldatabase.com

Nhiễm khuẩn

Nấm móc afltoxin là tác nhân xuất hiện giờ trên hạt điều, tuy rằng hãn hữu xuất hiện thời mà lại chẳng thể loại trừ. bởi vậy cần giàu phương án xử lí phanh bảo đảm chồng cây tặng cây điều.

Nguồn: Yêu cầu về chất lượng hạt điều – Thuốc bảo vệ thực vật và Nhiễm khuẩn

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

tiến đánh ví SẢN PHẨM hột ĐIỀU RANG MUỐI Bình phúc

đá điều, dầu điều đều là những sản phẩm nhằm tạo vì thế từ hột điều, nức danh đồng những ích lợi tốt biếu sức khỏe thứ chúng mỗ. trong đó nổ...