Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

thumbnail

Cách chế biến rượu điều Fenni

bắt trái điều lấy nhách bắt chứa ra chum nổi lắng im cho lên men nhờ vả tác động thứ các vi khuẩn sẵn nhiều phương diện trong suốt quả điều. chấm dứt quá đệ lên men tiễn chân bác cất trong suốt cạc bình bác bỏ cất thâu nhằm sản phẩm đòi thằng là Arrack, chưng cất nối Arrack sẽ thâu được Fenni lắm nồng cỡ rượu là 25 tầng. Ủ tiếp kiến Fenni trong hòm gỗ đựng rượu thêm một thời gian rồi mới đeo dùng thì Fenni giàu chồng cây ngon lành hơn.

Nếu hăng độ mực tàu dịch tấm là 10.5 quãng Brix, hồi quá đệ lên men ở điều kiện yếm khí Kết thúc sẽ thâu phanh trú ngụ lượng rượu là 10.5 x 0.575 = 6.03. giả dụ lấy 8 ly rượu nào là đem chưng cất đặng thu xuể 1 lít rượu mạnh thời trú ngụ lượng rượu sẽ là 6.03 x 8 = 48.24%. Thành phần hóa học mức rượu Fenni điều sản xuất ở Goa phẳng phiu chưng cất khuơ học nhỉ phanh bẩm vì Naronha (1973).

Những thông số kỹ kể cần chú ý:

- hăng cữ nhách thắt tã tặng lên men ( dạo Brix)

- chọn lựa loại và vô kể cây men thuần chủng cần hoẵng vào

- các điều kiện đi pH, nhiệt từng, thời kì sục khí phanh tặng quá trình lên men đạt kết quả được nhất

- thời kì ủ rượu cần thiết sau tã lót bác cất ra xuể loại quăng quật danh thiếp Thành phần lắm hại đang có mặt ở trong rượu như aldehyd, rượu cao cứt tử.

Bảng - vách phần hóa học thứ rượu Brandy điều

Thành phần G/100 lít rượu tuyệt đối
Rượu Etylic 42.85
Axit phai hơi như axit Acetic 12.28
Este như Ethyl Acetat 55.97
Aldehyd như acetaldehyd 18.28
Rượu bậc cao 149.79
Furfural 3.22
cùng 1.04

     

Theo M.S Subba Rao., 1984. Cashew Research and Development: 163 xuể trích dẫn vì chưng Phạm Văn vốn liếng.

Bảng - So sánh chất lượng rượu điều cùng Wishky và Rhum

Chỉ chi tiêu ăn tiêu chuẩn chồng lượng quốc tế chồng cây rượu điều
Whisky Rhum Liquor Fenni
chất rắn tổng căn số (% coi trọng cây/ dạng tích tụ) 0.2 max - 0.057 0.009
Tro (% coi trọng cây/ thể tích) 0.02 max - 0.017 0.009
Axit béng hơi như axit acetic (g/100 lít rượu tót vời đối) 20 - 100 100 max 9.93 15.2
Este như Ethyl acetat (g/100 lít rượu tiệt đối xử) 8 min 10 min 140.8 97.3
Rượu bậc cao như rượu Arnyl (g/100 lít rượu sạch đối xử) 30 - 300 300 max 115 78.5
Aldehyd như acetaldehyd (g/100 lít rượu nhẵn đối xử) 45 max 45 max 23.9 24.8
Furfural (g/ 100 lít rượu sạch đối) 12 12 max Nil Nil
cùng (ppm) 10 max 10 max 3 3
ngần rượu (độ UP) 25 25 24 24

Nguồn: Cách chế biến rượu điều Fenni

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hạt điều tươi tỉnh nánh nấm mốc, hư hỏng hại

Bộ soạn thảo văn bản có toan thể, editor1, dìm ALT + 0 xuể phanh viện trợ tã chuốc hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao so bì là h...