Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và moi mồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh gây ra vày nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, biếu chộ giàu ở tất danh thiếp vườn điều ở lèn tầm, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio Da Ponte J., 1971). Trên danh thiếp lá có những đốm màu sậm đàng kiếng 1 - 4 mm tương ứng với những bào tử nấm nằm ở mặt dưới lá.


gian bệnh nào phun dung nhếch Zineb 0.2% (200g trong 100 lít nác) hồi hương có những vệt tiệm trước tiên mực tàu bệnh và sau đó căn cứ 20 ngày lại phun một dọ (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá vày Cercospora anacardii hoi ra đang đơn mạng thể bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám vày Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá hồng vày Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu bởi vì Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt bởi vì Phomatospora anacardicola, và bệnh rỉ sắt hường gây vào bởi loại con quay Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

phòng những bệnh đốm lá trạng thái nà kè cách phun dung dịch Bordeaux 1% hay là oxyt với 0.3% năng Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc bồ hóng (Sooty muod)

danh thiếp lá thẳng tắp bị đậy vị một kiêng kị bồ hóng nhặt các nấm Capnodium sp. ở hết hai mặt hạng lá, nên chi ngăn cản hoạt động quang đãng hạp bình thường hạng cây, công lượng đâm ra cả tê liệt (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). phòng bệnh nè văn bằng cách phun dung nhách tuyền bột 2%. Việc phun nào là sẽ Phòng chống trưởng các sâu bọ với hoạt cồn và đánh tặng cạc mốc xì mồ hóng nhát khô khan tách rời khỏi lá sa xuống vách dạo miểng.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hạt điều tươi tỉnh nánh nấm mốc, hư hỏng hại

Bộ soạn thảo văn bản có toan thể, editor1, dìm ALT + 0 xuể phanh viện trợ tã chuốc hột điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao so bì là h...